asche_frank-239x300Informasjon:
f. 1966 (07)
Dr.oecon, professor
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 22 86