Informasjon:
f. 1957 (15)
PhD, professor
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 49 28 / 924 21 828