andersen_r.s-245x300Informasjon:
f. 1950 (91)
Produksjonsdir.
Statoil Veslefrikk
Boks 7200
5020 Bergen
55 14 21 77 / 915 95 372