NTVA styre har besluttet å tildele Finn Gunnar Nielsen for hans banebrytende forskning på og utvikling av fornybar energi, spesielt innenfor flytende vindturbiner. Mange nøkkelpersoner har vært involvert i arbeidet, men Finn Gunnar Nielsen har hatt en gjennomgående sentral rolle i hele prosjektets utvikling fra prototyper og til første realisering. Han og hans miljø har gjennom banebrytende forskning, bidratt til å gjøre energi fra Hywind betydelig mer konkurransedyktig på verdensmarkedet ved økt energifangst og derved lavere enhetskostnad.