Kommende jubileer

Ola Nordmann
70. år 27. januar 2017

Nina Nano
50. år 2. februar 2017

Nylige jubileer

Tekno Logen
85. år 17. november 2016