Teknologien endrer samfunnet

Norges Tekniske Vitenskapsakademi har som hovedformål å opplyse om ny teknologi og gjennom diskusjon av teknologien gjøre den forståelig for et stort norsk publikum. Ideen til den foreliggende boken kom samtidig med at NTVA våren 2016 avholdt en spennende møterekke under overskriften «Teknologien endrer samfunnet». Boken som ble gitt ut høsten 2017 er laget på grunnlag av en forståelse av at vi i Norge og i verden i dag står … Fortsett å lese Teknologien endrer samfunnet