Informasjon:
f. 1970 (15)
PhD, professor og instituttleder
Institutt for produktdesign
NTNU
7491 Trondheim
73 59 01 02 / 412 56 938